11 bức tranh tặng tân gia tranh mã đáo thành công – Tranhviet

  • Giá liên hệ  0978 219 470
  • Chất liệu tranh sơn mài cẩn ốc 
  • Nơi sản xuất  Việt Nam.
  • Quy trình  làm thủ công.
  • Kích thước  80 x 160 cm 
  • Trọng lương 15kg